DUURZAAMHEID IN ACTIE, 

ZO PAKKEN WE ONZE ROL EN SLUITEN WE GEZAMENLIJK DE CIRKEL.

Recycling in grote volumes

 

De terminalcapaciteit stelt ons in staat om grote volumes te behandelen en deze schaalgrootte efficiënt in te zetten om een gunstige tariefstelling voor de totale keten te realiseren. Duurzaamheid heeft ook betekenis in de zin van betaalbaarheid en dus toekomstbestendigheid.

De haven is als draaipunt een belangrijk aspect. Alle modaliteiten kunnen worden ingezet om materiaal te ontvangen of verzenden. Ook de aanvoer vanuit overzee van grote volumes bouwgrondstoffen ter vervanging van bodemas/vliegas die wegvallen als by-product door de afbouw van kolengestookte elektriciteitscentrales.

kb schroot wagons
Zeef en breek installatie

Expertise in bewerking

 

Met onze eigen zeef-/breekinstallaties scheiden wij de zeer fijnkorrelige fracties (<0,06mm) van de grovere fracties die elk hun eigen specifieke hernieuwbare toepassing als grondstof krijgen. 
Betonnen dwarsliggers uit spoortrajecten worden eerst gebroken waarna het beton in verschillende groottes via de zeefinstallaties worden gescheiden en zo geprepareerd worden als secundaire grondstof voor bouw-/betonindustrie.  De staalbestanddelen van deze dwarsliggers zetten we af in de recyling stroom van staalschroot t.b.v. de staalindustrie. 
Zo bundelen we onze kracht als haventerminal, recycler, producent en handelaar.

KB Segro B.V. 


• Sterke synergie met andere bedrijfsonderdelen van KB Group en daarmee verbonden toegang tot recycling basismaterialen zoals betongruis en andere bouwstoffen.
• Bewerking, productie en handel in secundaire grondstoffen.
• Eigen betonproductie, C40 en andere basisproducten zoals megablokken voor scheidingswanden

betonblokken toegepast