Doel van KB Schroot in de toekomst is om een nieuwe trend te zetten

Milieu

KB Schroot schrootafhandeling verantwoord

Op het gebied van milieu door middel van duurzaamheid en de circulaire economie,
waarbij transparantie tegenover de opdrachtgever op nummer 1 staat.

Certificering

KB schroot certificering schrootafhandeling milieu

Wij werken conform ISO 9001 enĀ  14001, tevens ontwikkelen wij een eigen controle systeem waarbij het speciaal in onze branche gaat om duurzaamheid en de circulaire economie, waarmee gewaarborgd wordt dat alle secundaire grondstoffen, die bij een project vrijkomen zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast.