Duurzaamheid en een haventerminal voor bulkgoederen; een prima match!

mileuwagen

Op-/Overslag methodes  


In de Amsterdamse haven worden grote hoeveelheden bulkgoederen verwerkt als essentiële grondstof voor diverse sectoren. Dit dient te gebeuren met de grootst mogelijke aandacht voor mens, milieu en omgeving waarbij stingente werkmethodes en technieken gelden. 
Onze milieuwagen is een voorbeeld van zo’n methode waarbij stofverspreiding tijdens de overslag wordt voorkomen. Daarnaast worden bulkpartijen met neiging tot stofverspreiding bij opslag behandeld met korstvormers die fijne deeltjes vasthouden, wat van belang is bij winderige omstandigheden. Door in een circulair systeem gebruik te maken van hemelwater als proceswater in onze processing apparatuur vermijden we onnodige consumptie van drinkwater.  
 

Recycling / Circulaire economie


Samen met onze stakeholders (zoals bijv. Industrie, Port of Amsterdam en omgeving) vormen wij een schakel in de totaalketen van hernieuwbare grondstoffen. Het gezamenlijke belang spreekt voor zich en wordt in de toekomst alleen maar groter. Secundaire grondstoffen en hernieuwbare toepassingen zullen steeds belangrijker worden. Denk bijv. aan bouwstoffen, staalschroot voor vergroening van staalindustrie.
KB Group vormt met de gecombineerde functies (haven, logistiek en handel) een robuust toekomstbestendig concept.

Veegmachine